• The current status of singing in kindergartens in Norway – An exploratory study 

   Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Nordic Research in Music Education;Vol. 2, No. 2, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
   This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
  • The current status of singing in kindergartens in Norway: An exploratory study 

   Knigge, Jens; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This study investigates the current situation regarding singing in Norwegian kindergartens. More specifically, how often kindergartens offer singing possibilities to children, in what situations singing is embedded, how ...
  • «Det finnes en sang for alt!» Ansattes begrunnelser for sang i barnehage og skole – en empirisk studie 

   Balsnes, Anne Haugland; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri; Knigge, Jens; Schei, Tiri Bergesen (Chapter; Peer reviewed, 2022-05-23)
   This chapter is based on two studies which aim to provide knowledge about the position of singing in Norwegian kindergartens and schools: (a) a national quantitative cross-sectional survey with kindergarten teachers and ...
  • Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

   Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Nordisk barnehageforskning;VOL. 15 (5), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...