• Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv 

   Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 6, No.1 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-24)
   Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Denne artikkelen har til hensikt å synliggjøre hva dybdelæring kan være i yrkesfaglig videregående ...
  • Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1 

   Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring. Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer ...
  • Kjønn på dagsorden: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene? 

   Hansen, Kari; Haaland, Grete; Møller, Ellen; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol. 5, No. 1 2020, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-06)
   Hensikten med denne artikkelen er å sette kjønn på dagsordenen i yrkesfaglærerutdanningene. Som lærerutdannere ønsker vi å belyse hvordan perspektivet på kjønn og mangfold ivaretas i planverket for yrkesfaglærerutdanningene ...
  • Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen 

   Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Årg 4 Nr 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-10-07)
   Artikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og på hvilken måte fagmiljøene og bransjene, gjennom de faglige rådene, har innflytelse på endringene i struktur som gjøres i norsk ...
  • Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 

   Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Sylte, Ann Lisa (Rapporter og utredninger;1/2011, Research report, 2011)
   Dette er sluttrapporten fra et fireårig aksjonsforskningsprosjekt (2006-2010) om implementering av nye læreplaner i 6 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Prosjektet studerer læring i yrkesopplæringens to første år. I ...