• Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper 

   Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på ...
  • Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

   Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Nordisk barnehageforskning;VOL. 15 (5), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...