• Aktiv, trygg og kreativ – sammen: Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 

   Hagen, Aina Landsverk (FoU-resultat;5:2018, Research report, 2018)
   Hvordan kan Bydel Østensjø på best mulig måte organisere sitt framtidige folkehelse- arbeid? I samarbeid med prosjektgruppa for Folkehelseprogrammet i Bydel Østen- sjø har forskere ved Arbeidsforskningsin- stituttet (AFI) ...
  • Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer 

   Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Dette temanummeret belyser og diskuterer utfordringer og muligheter i deltakelse og involvering av barn og ungdom, med utgangspunkt i fersk kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig forskning. Dette temanummeret byr ...
  • "Calling it a Crisis : Modes of Creativity, Work and Magic in an Elite Architect Company 

   Hagen, Aina Landsverk (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In recent years we have seen a resurfacing of magic as an analytical category in anthropological literature, with particular emphasis on modern forms of occultism and witchcraft. Magic has yet to prove itself a useful ...
  • Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon 

   Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (Journal: Norsk medietidsskrift;Årgang 25, nr. 4-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-29)
   How do you effect change in an industry that has done things mostly the same way for the last forty years? Inspired by theories on liminality (Turner 1986) and metaphorical work, this article presents seven steps that can ...
  • Hva nå, Tøyen? 

   Brattbakk, Ingar; Hagen, Aina Landsverk; Rosten, Monika Grønli; Sæter, Oddrun; Osuldsen, Jenny; Andersen, Bengt; Thorstensen, Erik; Bratseth, Katja (AFI Rapport 2015:8, Research report, 2015)
   AFI har, i samarbeid med Storbyprogrammet (HiOA) og arkitektfirmaet Snøhetta, gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å kartlegge og analysere ...
  • Images of Place, Secularity and Gentrification: On Urban Religious Belonging in an Inner City Neighbourhood in Oslo 

   Thorstensen, Erik; Hagen, Aina Landsverk; Brattbakk, Ingar (Ubiquity Press;volume 10, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-25)
   Through extensive fieldwork conducted in an inner city neighbourhood in Oslo, Norway, the authors found that a variation of actors and settings evoked different religious and secular images of place. In what ways is the ...
  • “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations 

   Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Bygdås, Arne (AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence;, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-19)
   While facing cuts, downsizing and revenue losses, media organizations experience paradoxical demands in being organized for print or linear production with daily deadlines and simultaneously striving to be ‘digital first’ ...
  • Minby - accessible web application to engage youths in community development 

   Chaudhary, Pooja (ACIT;2021, Master thesis, 2021)
   How can web applications help youths to engage in community development and e-governance? This research is a part of a larger ongoing project held by Work Research Institute (AFI), Norway who has been working since 2014 ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • Rom for talentutvikling. Rapportering fra følgeforskning av talentutviklingsprogrammet FilmLab i Norge 2016–2019 

   Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Lorenzen, Sara B. (AFI FoU-resultater;2020:06, Working paper, 2020)
   I prosjektet TalentForsk har forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet, fulgt filmtalentutviklings-programmet FilmLab Norge gjennom dets tre gjennomførte kull (2016-2019). FilmLab-programmet ...
  • Samskaping og usynlige barrierer i et åpent hus. Evaluering av partnerskapet i Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) 

   Rosten, Monika Grønli; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (NOVA Notat;3/19, Research report, 2019)
   Som et resultat av partnerskapet mellom Deichman og Bydel Alna, åpnet dørene for Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) i mars 2016. I nyrenoverte lokaler skulle det som tidligere var Deichman filial Furuset, Furuset ...
  • Sketching with Knives: Architects & The Confidence Theory of Magic 

   Hagen, Aina Landsverk (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   ‘Isn't gravity wonderful? That's the magic trick in a way'. The Malinowskian ‘confidence theory of magic’ (1935) points to how a person, through the ritual act, becomes empowered to believe he can master nature's obstacles, ...
  • Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming 

   Hagen, Aina Landsverk; Osuldsen, Jenny B (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol.14 Nr.1, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-19)
   Når et sted skal utvikles, er kunnskap om lokalbefolkningens ønsker, innspill og behov avgjørende for både god planlegging og gjennomføring. I økende grad ser vi at kommunale myndigheter, planleggere, urbanister og arkitekter ...
  • Ung og ute 

   Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dahlgren, Kenneth; Ascher, Barbara Elisabeth; Kolle, Elin (AFI Rapport 2016:06, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Elin Kolle (Norges idrettshøgskole), gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser på Tøyen og generelt, på oppdrag ...
  • Visual Inquiry: Exploring embodied organizational practices by collaborative film-elicitation 

   Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk (Journal of management inquiry;1(17), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Analysis of visual data is underdeveloped in visual research, and this article gives a methodological contribution on how to perform collaborative video research on organizational practices, combining ethnographic methods ...
  • Ytringsskader, sårbarhet og sosial skamming : Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet 

   Hagen, Aina Landsverk; Drange, Ida (Sosiologi i dag;45(4), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen undersøker sammenhengen mellom hatytringer i det offentlige rom og opplevd sårbarhet for mottagerne av slike ytringer.Vi bygger på en utvidet survey utsendt til alle organiserte journalister og redaktører ...
  • Å høre til og bli hørt 

   Hagen, Aina Landsverk (AFI FoU-resultat 2017:04, Research report, 2017)
   Stedstilhørighet handler om å kunne eller ville identifisere seg med steder eller en gruppe knyttet til steder, og er sterkt knyttet til selvforståelse og velvære. God involvering av ungdom i kommunale utviklingsprosesser ...