• "City regions, advantages and innovation" 

   Onsager, Knut; Aslesen, Heidi; Gundersen, Frants; Isaksen, Arne; Langeland, Ove (NIBR Report 2010:5, Report, 2010)
   The report forcuses on regional advantage and innovation, industrial development and challanges in a more knowledge based economy, and analyse empirically such properties in main types of small and large city regions in ...
  • Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane 

   Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2009:13, Report, 2009)
   Rapporten er en av fire i et samarbeid mellom Asplan Viak, Høgskulen i Sogn og Fjordane og NIBR. Med utgangspunkt i at Norsk Hydro startet nedbemanning i Høyanger og Årdal i 2004, har hovedfokus i prosjektet vært å følge ...
  • Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge – i lys av ESPON 

   Foss, Olav; Gløersen, Erik; Gundersen, Frants (NIBR-rapport 2013:9, Report, 2013)
   ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesian) er et transnasjonalt program for anvendt territoriell forskning (eller regionalforskning) med et europeisk og systematisk komparativt perspektiv. ...
  • Fargerikt samfunn i et arktisk klima 

   Schmidt, Lene; Gundersen, Frants; Guttu, Jon (NIBR-rapport 2007:03, Report, 2007)
   Rapporten beskriver utfordringer og muligheter med hensyn til steds- og næringsutvikling i Vardø. Analysen viser at det finnes ulike oppfatninger av hva man skal satse på og hvem som har makt og myndighet til å påvirke ...
  • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

   Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...
  • Infrastruktur gjør forskjell - Evaluering av SIVA 2002-2008 

   Johansen, Steinar; Gundersen, Frants; Furre, Harald; Brastaad, Bjørn; Flatnes, André (Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010, Report, 2010)
   Denne rapporten evaluerer SIVA som helhet. Effektene i forhold til virksomhetens hovedmål og delmål er også evaluert. Gjennomgående får SIVA gode skussmål og vurderes som en viktig pådriver i utviklingsprosesser. Selskapet ...
  • Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner 

   Juvkam, Dag; Gundersen, Frants (NIBR-rapport 2013:1, Report, 2013)
   NIBR har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) på oppdrag fra KRD. Rapporten viser at det er nokså små endringer i regionstrukturen. Hovedinnholdet i rapporten er selve ...
  • Kompetanseintensive næringer og tjenester 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:20, Report, 2010)
   Økt utdanningsnivå og vekst av kompetansearbeidsplasser er trekk ved kunnskapassamfunnets utvikling. I rapporten beskrives lokalisering og regional utvikling for yrkesbefolkningen med høgere utdanning samt for arbeidsplasser ...
  • Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram 

   Skålnes, Sigrid; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:17, Report, 2011)
   Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet " Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta" (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund 

   Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:30, Report, 2011)
   Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:24, Report, 2011)
   Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2012:23, Report, 2012)
   Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer ...
  • Mer enn penger? 

   Gundersen, Frants; Langeland, Ove (NIBR-notat 2004:109, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet beskriver hvordan norske kunnskapsbedrifter finansieres og hvilke erfaringer bedriftene har med såkornfond og ventureselskap som investorer og eiere.
  • Møre og Romsdal - et reiselivsfylke med ambisjoner 

   Gundersen, Frants; Kann, Frode; Samuelsen, Roar (NIBR-rapport 2011:2, Report, 2011)
   Rapporten undersøker effektene av fylkeskommunens virkemiddelbruk på drøyt 48 millioner kroner overfor reiselivsnæringen i fylket i perioden 2006-2009. Konklusjonen er at effekten var størst hos Fjord Norge AS og de 30 ...
  • Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:12, Report, 2010)
   Rapporten belyser Osloregionens egenskaper, styrker og svakheter, som kompetanse-, innovasjons- og utviklingsregion. Avslutningsvis omtales noen utfordringer fremover. Tilknyttet prosjekt Regionale fortrinn, utviklingstrekk ...
  • På grensen til samarbeid 

   Gundersen, Frants (NIBR-rapport 2008:33, Report, 2008)
   Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse om samarbeid mellom bedrifter og landegrense i Skandinavia. Den peker på at samarbeid er relativt utbredt og først og fremst knyttet til bedriftenes verdikjerne. ...
  • Regional innovasjon og næringsutvikling 

   Gundersen, Frants; Onsager, Knut (NIBR-rapport 2011:12, Report, 2011)
   Rapporten belyser regional FoU og innovasjon både teoretisk og empirisk. De empiriske delene er basert på analyser av Statistisk sentralbyrås FoU- og innovasjonsundersøkelser. Rapporten dokumenterer store regionale variasjoner ...
  • Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag 

   Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2013:13, Report, 2013)
   Rapporten inngår som en del av faktagrunnlaget til fylkeskommunens arbeid med Regional planstrategi i fylket. Rapporten presenterer et bredt tematisk og empirisk materiale over alle kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner ...
  • Senterstrukturer, regionsentre og regional utvikling i Vestland fylke 

   Onsager, Knut; Bergsli, Heidi; Gundersen, Frants; Mata, Iratxe Landa (NIBR-rapport;2022:15, Report, 2022)
   Rapporten belyser egenskaper ved Vestlandets senter- og region-strukturer, demografiske og økonomiske strukturer og utviklingstrekk med spesielt søkelys på de mindre byregionene og deres senter- og omlandskommuner. Disse ...
  • Sentralisering og bedriftsdynamikk 

   Gundersen, Frants (NIBR-rapport 2009:6, Report, 2009)
   Rapporten oppsummerer ett av 14 delprosjekter under prosjektet "Sentraliseringens pris". Denne delutredningen ser på noen antatte effekter av sentraliseringen i forhold til næringslivet både i sentrale og perifere deler ...