Now showing items 21-21 of 21

    • Steds- og næringsutvikling på Lovund 

      Stokke, Knut Bjørn; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2008:05, Report, 2008)
      Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen ...