• Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Aims: As the proportion of elderly increases rapidly in all industrialised countries, more knowledge is needed on how to enable this group to stay active and live home longer in older years. In this study, importance of ...
  • Matvaner hos aktive eldre 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
   De fleste som går ut av arbeidslivet og inn i pensjonisttilværelsen har i dag ofte bedre helse, er opptatt av sunne kostvaner og er mer aktive enn eldre har vært tidligere. Formålet med prosjektet har vært å få en dypere ...