• Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid 

   Friberg, Jon Horgen; Haakestad, Hedda (Søkelys på arbeidslivet;nr. 3 - 2015, Research report, 2015)
   Norsk byggenæring har tradisjonelt vært preget av høy produktivitet, høyt kompetansenivå og sterk forankring i håndverksfaglige tradisjoner, samt relativt høye lønninger og trygge arbeidsvilkår. Hva har skjedd med ...
  • Roma Migration and the Cumulative Causation of Diverging Policy Responses in Scandinavia 

   Friberg, Jon Horgen; Borevi, Karin; Brochmann, Grete; Tyldum, Guri; Djuve, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Since 2007, Scandinavia has emerged as a new destination for Romanian Roma engaging in circular migration for begging and street work. Using policy documents from parliamentary debates in Norway, Sweden, and Denmark, ...