• Algebraisk tenkning på småtrinnet 

      Fjelltveit, Vera (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om algebraisk tenkning på småtrinnet. Arbeidet er gjort i Danmark. Mitt forskningsspørsmål er: Hvordan tilrettelegger og forstår lærere algebraisk tenkning på småtrinnet? For å finne ut av dette ...