• Fylkeskommunen og kommunene i samarbeid 

   Widding, Steinar; Finsrud, Henrik (AFI Notat 2006:3, Report, 2006)
   Den foreliggende rapporten er en sammenfatning av Arbeidsforskningsinstituttets formative evaluering av forsøksordningen med utviklingskontrakter mellom Vestfold fylkeskommune og de 14 kommunene i Vestfold. Den prosjektbaserte ...
  • Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 

   Brøgger, Benedicte; Finsrud, Henrik (AFI Rapport 2003:2, Report, 2003)
   Rapporten gir en fremstilling av resultater fra forprosjektet Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør som ble gjennomført i Vestfold av Arbeidsforskningsinstituttet as (AFI) høsten 2002. Rapporten har to deler. ...
  • Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 

   Brøgger, Benedicte; Finsrud, Henrik (AFI Rapport 2003:2, Research report, 2003)
   Rapporten gir en fremstilling av resultater fra forprosjektet Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør som ble gjennomført i Vestfold av Arbeidsforskningsinstituttet as (AFI) høsten 2002. Rapporten har to deler. ...
  • På vei mot en ny region? 

   Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (AFI Rapport 2006:4, Report, 2006)
   Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...