• Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;5/19, Research report, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Class, parenting and academic stress in Norway: middle-class youth on parental pressure and mental health 

   Eriksen, Ingunn Marie (Discourse;Published online 04 Feb 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Mental health problems among young people have increased in recent decades, particularly among middle-class youth, a development often related to increasing achievement pressure. This paper explores how young people from ...
  • Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Young - Nordic Journal of Youth Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-12)
   This study identifies key mechanisms in youth clubs for fostering well-being among vulnerable youths. We develop a framework to conceptualise prerequisites of well-being in youth, namely having a safe place to be, ...
  • Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison 

   Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (Nordic Journal of Comparative and International Education;Vol. 3 No. 1 (2019): Special Issue: ICCS 2016 Teachers' Perspectives on Civic and Citizenship Education, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Bullying is a severe problem for school students in many education systems. We know that the role of principals and teachers is vital for detecting and following up on bullying, and for implementing appropriate measures. ...
  • Distribution of capital and school-related stress at elite high schools 

   Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (Journal of Youth Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-24)
   We investigate school-related stress at two very different elite schools in Norway, using a mixed-methods approach. Schola Osloensis (SO) has a high-grade average and students come from backgrounds with large amounts of ...
  • Duty, discipline and mental health problems: Young people’s pursuit of educational achievement and body ideals 

   Eriksen, Ingunn Marie (Journal of Youth Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-12)
   The last decades have seen an increase in mental health problems among young people in Western countries; this has been tied to increasing educational achievement pressure and body dissatisfaction. The purpose of this paper ...
  • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall.» Målet med tiltaket er å hjelpe skoler til å utvikle læringsmiljøet på skolene slik at ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   An estimated 12% of primary and lower secondary schools in Norway have struggled with bullying over a longer period of time, according to the annual Pupil Survey. The Norwegian Directorate for Education and Training has ...
  • Felles fokus: En stuide av skolemiljøprogrammer i norsk skole. 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 15/14, Report, 2014)
   Dette er første rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Målet er dels å gi en uavhengig vurdering av effektstudiene av antimobbe- og læringsmiljøprogrammer i norsk skole, dels å analysere bruken ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
   Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
  • The gendered district effect: psychosocial reasons why girls wish to leave their rural communities 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The rural youth exodus has mostly been explained with the pull of the city. In this mixed-method study, we explore whether young people also experience a push to leave the rural community due to a lack of psychosocial ...
  • Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-25)
   Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ...
  • Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet 

   Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (Nordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Etter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og ...
  • Hva de snakker om når de snakker om stress 

   Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Forskere har kartlagt såkalte stressorer, men få har undersøkt hvordan de formes av klasse og sosial kontekst. Vi spør: Hvordan utvikles skolerelatert stress i to svært ulike skolemiljøer i Oslo? Skole K [som konnoterer ...
  • Inequalities in the making: The role of young people’s relational resources through the Covid-19 lockdown 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, youth researchers have reported increased inequalities between young people, but the social processes that drive these changes are not well understood. In this paper, we draw ...
  • Med kropp som prosjekt 

   Eriksen, Ingunn Marie; Walseth, Kristin (Chapter, 2021-11-18)
   This chapter concerns young people’s relationships with their own bodies. Based on three different qualitative studies, we find that these relationships are characterised by a strong degree of self-reflexivity and a way ...
  • The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition 

   Eriksen, Ingunn Marie (Educational Research;Volume 60, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract Background Previous research has found that bullying is often defined differently by students, staff and researchers, leading researchers to call for a more consistent use of the term in practice to enable better ...