Now showing items 21-36 of 36

  • Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-08-03)
   Although boys too are involved in relational aggression, their experiences are overshadowed by the focus on relational aggression among girls. This paradox mirrors the empirical puzzle that forms the starting point for ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   Dette er andre rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Rapporten utforsker virksomme strategier og utfordringer i grunnskolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, og ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   The aim of this study is to gain more knowledge about the psychosocial environment in Norwegian primary and lower secondary education. It consists of two parts. In the first part, we studied the schools’ use of intervention ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Research report, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Soest, Tilman von (NOVA Rapport 6/17, Report, 2017)
   In recent decades, there has been an increase in self-reported internalising mental health problems, such as depression and anxiety, among young people in many Western countries, including Norway. The aim of this study has ...
  • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

   Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (Kort oppsummert;4, Working paper, 2018)
   Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
  • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

   Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA Rapport;2020;13, Research report, 2020-08)
   Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
  • Teens’ dreams of becoming professional athletes: the gender gap in youths’ sports ambitions 

   Eriksen, Ingunn Marie (Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-06)
   In comparatively gender equal Norway, most boys and girls participate in sports at about equal rates. This apparent gender equality is investigated further: do young teens also profess equal ambitions of becoming professional ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport 2/15, Report, 2015)
   Norske myndigheter har de senere årene satt i verk flere satsinger i grunnopplæringen som skal bidra til å løse problemet med det man oppfatter som mange elevers manglende skolemotivasjon. Praksis og variasjon har vært ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport 2/15, Report, 2015)
   In 2012, elective subjects were reinstated in Norwegian lower secondary school in an effort to make lower secondary school more motivational, practical and varied for the pupils. NOVA has assessed whether the reinstatement ...
  • Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom 

   Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;1: 2023, Working paper, 2023)
   Ungdom flest i Norge er aktive på fritiden, men hvem som er med på hva – fra idrettslag til fritidsklubb – har sammenheng med kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og hvor en bor i landet. Barnekonvensjonen slår fast at barn har ...
  • Ungdom i endring 

   Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;3: 2021, Working paper, 2021)
   Ungdom i endring er et forskningsprogram ved NOVA-OsloMet der vi følger de samme ungdommene gjennom ungdomstida. Det unike kvalitative longitudinelle forskningsdesignet gir oss mulighet til å undersøke hvordan ulikhet ...
  • Ungdom, kjønn og fritid 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (NOVA Rapport;6/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knytta til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i ...
  • Ungdommers levde medborgerskap: Betydningen av klassede foreldrepraksiser under pandemien 

   Davan, Lars Birger; Eriksen, Ingunn Marie (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   I denne artikkelen undersøker vi hva familiens sosioøkonomiske ressurser betyr for levd medborgerskap hos ungdom, gjennom å se på klassede praksiser i familiene deres under den nasjonale nedstengningen i covid-19- pandemiens ...
  • Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. En flermetodisk analyse av betydningen av bosted, kjønn og sosioøkonomiske ressurser 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Rapport;2, Research report, 2021)
   Rapporten undersøker tilhørighet, trivsel og framtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenligner med unge andre steder i landet. Distriktsungdoms oppvekst er preget av tilhørighet og en aktiv fritid, og ...
  • What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper explores youth sports parenting in the context of Norway, focusing on the orientations of parents living in predominantly working-class communities, specifically what they believe youth sports are for. Its ...