• Lærerstudenters analyse av og refleksjon over egen matematikkundervisning - Bruk av kunnskapskvartetten gjennom en praksisperiode 

   Flesvig, Sindre S. (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne kvalitative og empiriske masteroppgaven er å undersøke hvordan to lærerstudenter i matematikk gjennom sin første praksisperiode i andre studieår, benytter et teoretisk rammeverk, kunnskapskvartetten, til ...
  • Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget 

   Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Martinussen, Geir; Tellefsen, Helga Kufaas (Chapter; Peer reviewed, 2012-04)
   Gjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og ...
  • Making decisions about attainment grouping in mathematics: teacher agency and autonomy in Norway 

   Eriksen, Elisabeta Iuliana; Solomon, Yvette; Bjerke, Annette Hessen; Gray, James; Kleve, Bodil (Research Papers in Education;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Grouping by attainment is a relatively new and contested practice in Norway, where strong historical discourses of heterogeneous education are under pressure from international test comparisons, particularly in mathematics. ...
  • The mathematics teacher educator as broker: boundary learning. 

   Eriksen, Elisabeta Iuliana; Solomon, Yvette (CERME Proceedings Series;Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Conference object, 2022)
   We analyse how two co-teaching mathematics teacher educators (MTEs) describe and justify the enactment of their theory of change in a course for practicing teachers. Applying concepts from Communities of Practice, we ...
  • Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway 

   Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (Scandinavian Journal of Educational Research;, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-03)
   Due to the fixed school start in Norway in August of the calendar year of students’ sixth birthday, the age span in one class is up to twelve months. This can impact academic performance both in the early years and later. ...
  • Teacher Learning towards Equitable Mathematics Classrooms: Reframing Problems of Practice 

   Solomon, Yvette; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Bjerke, Annette Hessen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study responds to the debate on understanding and evaluating teacher learning in professional development programmes, with particular reference to the development of equitable mathematics classrooms. Conducted in ...