• Effects of a meaningful, a discriminative, and a meaningless stimulus on equivalence class formation 

   Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Nartey, Richard K.; Eilifsen, Christoffer (Journal of the experimental analysis of behavior;97(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Thirty college students attempted to form three 3-node 5-member equivalence classes under the simultaneous protocol. After concurrent training of AB, BC, CD, and DE relations, all probes used to assess the emergence of ...
  • Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse 

   Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en ...
  • En sammenligning av radikalbehavorisme, relasjonell rammeteori og ACT med buddhisme, med fokus på selvet 

   Skrede, Mari (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
   Det gjøres en sammenlikning mellom radikalbehavorismen, relasjonell rammeteori og ACT med buddhismen, med fokus på selvet og hva selvet er. Det dras en linje fra radikalbehavorisme til relasjonell rammeteori og ACT med ...
  • Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter? 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse ...
  • On the role of trial types in tests for stimulus equivalence 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;10(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Some studies which have shown that differences in outcome on tests for stimulus equivalence dependent on different training structures, have run the tests as separate blocks without baseline trials interspersed in between ...
  • Respondering i henhold til stimulusekvivalens som en funksjon av antall trials vs. antall programmerte konsekvenser i etablering av baselinerelasjonene 

   Arntzen, Erik; Halvorsen, Lars Rune; Eilifsen, Christoffer (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   To eksperimenter undersøkte om antall trials under trening med en lineær serie (LS) treningsstruktur påvirket respondering i henhold til stimulusekvivalens. I Eksperiment 1 var 30 voksne forsøkspersoner fordelt i tre ...
  • Response to sample requirements in conditional discrimination procedures 

   Arntzen, Erik; Braaten, Live Fay; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer (Journal of Behavior Analysis;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The present experiment examined number of training trials as a function of a required response to sample in establishing conditional discriminations and testing for responding accordance with stimulus equivalence. Reaction ...
  • Single-subject withdrawal designs in delayed matching-to-sample procedures 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In most studies of delayed matching-to-sample (DMTS) and stimulus equivalence, the delay has remained fixed throughout a single experimental condition. We wanted to expand on the DMTS and stimulus equivalence literature ...