• Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? Norske kommunar som lykkast. 

   Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 23, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-15)
   Denne artikkelen er eit bidrag til forsking på kommunalt integreringsarbeid og ser på korleis to kommunar vel å tolke og iverksetje norsk integreringspolitikk ut frå si problemforståing av integrering. Artikkelen bygger ...
  • Roma Migration and the Cumulative Causation of Diverging Policy Responses in Scandinavia 

   Friberg, Jon Horgen; Borevi, Karin; Brochmann, Grete; Tyldum, Guri; Djuve, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Since 2007, Scandinavia has emerged as a new destination for Romanian Roma engaging in circular migration for begging and street work. Using policy documents from parliamentary debates in Norway, Sweden, and Denmark, ...