• Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

   Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2016, Working paper, 2016)
   Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...
  • Norske lærere og skoleledere i TALISundersøkelsene - En re-analyse av TALIS-dataene 

   Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 2 – 2016, Working paper, 2016)
   Hva kjennetegner norske lærere, rektorer og skoler sammenlignet med lærere, rektorer og skoler i andre land? Har vi en egen ”norsk” lærerrolle eller ser vi de samme typer lærerroller og utøvelse av læreryrket internasjonalt?