• Ett år med pandemi – slitasje på arbeidslivsrelasjonene? 

   Dahl, Elin Moen (AFI-notat;2022:02, Working paper, 2022-06-29)
   Dette notatet handler om endringer i arbeidslivet som følge av koronapandemien. Vi går her videre fra å se på de umiddelbare konsekvensene av den første nedstengningen til å fokusere på situasjonen i arbeidsliv over ett ...
  • Måling og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (AFI Rapport;2022:01, Report, 2022-02-15)
   Medbestemmelsesbarometeret gjennomføres som representativ spørreundersøkelse i partallsår, og som kvalitative case-studier i oddetallsår. I 2021 har vi gjort case-studier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i ...
  • Nye helter, nye forskjeller? Ansatte i jobber med og uten samfunnskritisk funksjon. YS Arbeidslivsbarometer 2021. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Dahl, Elin Moen (FoU-resultat;2021-07, Working paper, 2021-10-18)
   Koronapandemien og tiltakene for å stoppe smittespredningen introduserte et nytt skille mellom ansatte: mellom ansatte i samfunnskritiske og viktige funksjoner, og andre. Vi har ønsket å utforske hvordan dette skillet ...