• Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Working paper, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Report, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Boliggjøring av eldreomsorgen? 

   Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport;2014:16, Research report, 2014-11)
   Rapporten tar for seg det vi har kalt en vending av omsorgspolitikken ved inngangen til 1990-årene med omsorgsboliger, og mer generelt: boliggjøring, som sentrale virkemiddel. Hensikten var å utvikle en mer bærekraftig ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene og forutsetningene for en bærekraftig omsorg. Rapporten kartlegger behov og omsorg over livsløpet, utviklingen av omsorgstjenestene, variasjonen mellom kommunene, ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   This report concludes the PopAge project (Population ageing and long-term care: the family-welfare state balance revisited), financed by the Norwegian Research Council, and carried out in 2009–2011 at NOVA. Ageing of the ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   Rapporten tar for seg hvorvidt og hvordan lokale og stedlige kvaliteter virker inn på kvinners og menns livsløp og aldring. De teoretiske perspektivene blir oppsummert i et innledende og avsluttende kapittel. De øvrige ...
  • Eldre år, lokale variasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/06, Report, 2006)
   The focus is in this report on local variation in older years - how ageing and later life is played out in, and influenced by, local surroundings. The Norwegian Life-Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) is based ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Eldresenteret nå og framover 

   Daatland, Svein Olav; Guntvedt, Odd; Helset, Anne; Moen, Bjørg; Slagsvold, Britt; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 17/00, Report, 2000)
   Det er omtrent femti år siden det første eldresenteret ble opprettet. I dag er det ca. 330 eldresentre i landet med nær 130 000 brukere. Det finnes eldresentre i omtrent hver tredje kommune, og ö¨n av tre eldre i disse ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Report, 2004)
   Rapporten belyser solidaritet mellom familiegenerasjoner, nærmere bestemt hvilket ansvar voksne barn har for eldre foreldre, hvordan ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten er, og hvordan den etter befolkningens ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Research report, 2004)
   Summary The report focuses on solidarity between adult generations, more specifically what responsibility adult children have towards older parents, how responsibilities should be divided between the family and the welfare ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   Familien er samfunnets grunnenhet, der livet starter og slutter. Det er via familien vi innlemmes og integreres i samfunnet, og det er herfra nye generasjoner kommer til og fornyer familier og samfunn. Dette er evige og ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   This state of the art report is commissioned by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. It summarises Norwegian and international research on the relationships between family generations, and identifies ...
  • Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Nordisk Østforum;Vol 33 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-11)
   The article addresses the strength and character of family responsibility norms in Eastern and Western Europe. The strength is measured by the level of support for filial and parental responsibilities (i.e., adult children’s ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Population ageing challenges in a fundamental way the balance between generations. Will families be able to balance between the needs of older and younger generations? Will societies be able to maintain the generational ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   This report presents the results of an innovative and national study on Lifecourse, Generation and Gender (LOGG), including the responses of 10 570 Norwegians between 18 and 79. The aim of the study was to gather information ...
  • Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene 

   Sørvoll, Jardar; Martens, Christine; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 17/14, Report, 2014)
   Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene: Sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester? Er kommunene bevisst på betydningen ...
  • Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene 

   Sørvoll, Jardar; chrima; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 17/14, Report, 2014)
   In this research report, we analyze the planning of thirty Norwegian municipalities concerning long-term care and housing for elderly in light of population ageing. Will Norwegian municipalities give priority to nursing ...