• Aspects of professionalism. Collective nursing – personalised teaching? 

   Caspersen, Joakim (Chapter; Peer reviewed, 2007)
  • Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere - en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet 

   Caspersen, Joakim (HiO-rapport;Nr. 12, Research report, 2007-06)
   Det er ikke uvanlig å operere med et skille mellom utdanning og yrkesfelt, der kvalifisering assosieres med utdanning. Skillet er problematisk, dels fordi utdanningen er ramme for kvalifisering både i yrkesfelt og ved ...
  • Like lærere leker best. Om lærerspesialistenes rolle i skolen og profesjonen 

   Lorentzen, Marte (OsloMet Avhandling;2021 nr 32, Doctoral thesis, 2023)
   Denne artikkelbaserte avhandlingen handler om de norske lærerspesialistene, og hvordan deres rolle formes i samspillet mellom skole og profesjon. Internasjonalt har de siste tiårene vært preget av økende satsing på ...
  • Measuring learning outcomes 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (European Journal of Education;Volume 52, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2017-02-02)
   The growing interest for measurement of learning outcomes relates to long lines of development in higher education, the request for accountability, intensified through international reforms and movements such as the ...
  • Novice teachers and how they cope 

   Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (Teachers and Teaching: theory and practice;, Journal article; Peer reviewed, 2013-10-17)
   Teachers often describe their first teaching job following graduation as a shocking experience. This description raises several questions: Do novice teachers actually have a lower level of coping than experienced teachers? ...
  • Placement training and learning outcomes in social work education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Studies in Higher Education;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-21)
   Field placement has traditionally been an important component of professional and vocational education programmes, and there is a growing interest in workplace experience in higher education programmes in general. In this ...
  • Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutddanninger 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn (Research report, 2011-04)
   Denne rapporten fokuserer på praksisopplæring og undervisning med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse blant lærere ved universitet og høgskoler ved sykepleierutdanningen, allmennlærerutdanningen, førskolelærerutdanningen, ...
  • Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge. 

   Caspersen, Joakim (HiOA Avhandling;, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2013)
   Lærere er svært viktige for barns oppdragelse og sosialisering inn i samfunnet. De underviser og bedømmer våre fremtidige samfunnsborgere, og lærernes kompetanse, evner og ferdigheter har en klar effekt på barns ...
  • The relationship among learning outcome measures used in higher education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Quality in Higher Education;Volume 24 - Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-09)
   Although grades are still considered important signifiers of graduates’ quality, greater attention has been paid to other measures of learning outcomes in higher education. This shift in attention is attributed to an ...
  • Report to Eurydice : Teachers’ autonomy - Norway 

   Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (SPS arbeidsnotat;nr. 6, Working paper, 2007)
   The purpose of this paper is to describe the formal restrictions, and possibilities, in teachers’ autonomy in Norway. The paper is the groundwork for a European comparison made by the Slovenian Presidency of the ...
  • Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research has been highlighted as a key dimension in the development of teacher education quality. However, there are different understandings of how research is and should be linked to teacher educators’ competence. We ...
  • Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen – resultater fra StudData 

   Skjønsberg, Andreas; Caspersen, Joakim (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2009)
   I denne rapporten er førskolelærerstudenters vurderinger av førskolelærerutdanningen analysert. Undersøkelsen rapporten bygger på er en spørreskjemaundersøkelse foretatt blant studenter som i 2007 var i sitt tredje studieår. ...
  • TEACHERS’ AND NURSES’ REALISATION OF JOB VALUES 

   Caspersen, Joakim (;nr. 2, Working paper, 2006)
   This paper examines the job values of teachers and nurses and the realisation of these in their working life, by analyzing survey data gathered at graduation and three years after. By linking today’s professionals to the ...
  • Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen 

   Frøseth, Mari Wigum; Caspersen, Joakim (HiO-notat;nr. 2, Research report, 2008-02)
   Profesjonsutdanningers egenart er at de leder frem til bestemte yrker og bestemte jobber i bestemte sektorer. Å legge grunnlaget for god utøvelse av disse yrkene er noe av formålet med utdanningen. I dette notatet presenteres ...
  • The valuation of knowledge and normative reflection in teacher qualification. A comparison of teacher educators, novice and experienced teachers. 

   Caspersen, Joakim (Teaching and Teacher Education;30, Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The transition from teacher education to work in schools has been described as an “epistemic clash”. Teacher educators’, novice teachers’ and experienced teachers’ valuation of the academic, practical and normative demands ...