• Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle ...
  • Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study 

   Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (Health Expectations;Volume 22, Issue 1 - February 2019, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-05)
   Background: Reforms in current health policy explicitly endorse health promotion through group-based self-management support for people with long-term conditions. Health promotion and traditional medicine are based on ...
  • Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? 

   Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara; Foss, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Gruppebaserte lærings- og mestringstilbud arrangeres for å øke mestringskompetansen og forebygge komplikasjoner ved diabetes type 2. Det er imidlertid usikkert hvorvidt tilbudet er attraktivt for alle. Internasjonale ...