• Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle ...
  • Det systemiske bryter barrierer- Råd og veiledning i overgrepssaker, i en barnevernkontekst 

   Nagan, Mary Frieda (Master thesis, 2023)
   Denne kvalitative studien undersøker veiledningsarbeidet som blir gjort i saker som omhandler seksuelle overgrep, hos barneverntjenesten. Undersøkelsen er knyttet til prosjektet «barneverntjenestens arbeid i vold- og ...
  • Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende 

   Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre (Fontene forskning;1/2022 • årgang 15, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-23)
   I denne litteraturgjennomgangen har vi samlet og oppsummert resultater fra internasjonal forskning i perioden 2010-2020 om opplevd utbytte og/eller effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som ...
  • How Did Children With Disabilities Experience Education and Social Welfare During Covid-19? 

   Bøhler, Kjetil Klette; Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research suggests that children with disabilities have been systemically marginalised during the Covid‐19 pandemic as con‐ tamination measures complicated some social policies. School closure, quarantine, and the increased ...
  • Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

   Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
   Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
  • Mellom idealer og praksis. Ivaretakelse av rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser 

   Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Rapport;6, Report, 2021)
   Rapporten handler om ivaretakelse av utvalgte rettigheter i møtet mellom barn med funksjonsnedsettelser og tjenester, i en normalsituasjon og under pandemien. På grunnlag av 27 intervjuer med fagpersoner, 150 besvarelser ...
  • Menn på familievernkontoret. Alliansearbeid mellom terapeuter og klienter 

   Bossy, Dagmara; Bergflødt, Monika Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det kan spores tendenser til polarisering i feltet for vold i nære relasjoner og foreldreskap. I forskningen på menn og vold skilles det mellom menn som har utøvd vold, og menn som utsatte for vold, og i det offentlige ...
  • Moving between ideologies in self‐management support—A qualitative study 

   Bossy, Dagmara; Knutsen, Ingrid Ruud; Rogers, Anne; Foss, Christina (Health Expectations;Volume 22, Issue 1 - February 2019, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-05)
   Background: Reforms in current health policy explicitly endorse health promotion through group-based self-management support for people with long-term conditions. Health promotion and traditional medicine are based on ...
  • Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten 

   Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport;7: 2022, Report, 2022)
   I rapporten utforsker vi brukeres veier inn familievernet, deres erfaringer med familieverntjenesten i saker med vold, og foreldres erfaringer med og tanker om barns deltakelse på familievernkontoret. Rapporten bidrar med ...
  • Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2? 

   Knutsen, Ingrid Ruud; Bossy, Dagmara; Foss, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Gruppebaserte lærings- og mestringstilbud arrangeres for å øke mestringskompetansen og forebygge komplikasjoner ved diabetes type 2. Det er imidlertid usikkert hvorvidt tilbudet er attraktivt for alle. Internasjonale ...