• Forbrukstrender september 2017 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Prosjektnotat;8, 2017, Working paper, 2017)
   Blir vi stadig sultnere på sunn og økologisk mat, og dropper vi butikken til fordel for nettbutikk og matkasser? Mange av oss lever i overflod og kaster mat for tusenvis av kroner, men som kontrast finnes det familier i ...
  • Husholdningenes forventninger til strømregningen 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling Martin (Prosjektnotat 2-2003, Notat, 2003)
   Høsten 2002 steg strømprisene kraftig. I en representativ spørreundersøkelse hevder 4% av husholdningene at de regner med å få betalingsvansker, mens 20% mener at det trolig vil gå bra selv om det blir tøft. Dette dreier ...
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   groos; kirsil; ingunk; martau; Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Kriseatferd. Svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk 

   Tufte, Per Arne; Borgeraas, Elling Martin (Rapport 9-1998, Report, 1998)
   Temaet for denne rapporten er hvilken holdning svake forbrukere har til forbruk og hvordan de finansierer forbruket sitt. Temaet deles inn i tre problemstillinger. Den første problemstillingen er å finne fruktbare ...
  • Livsopphold ved startlån 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport 1-2012, Report, 2012)
   Hensikten med dette prosjektet er å starte et arbeid med å utvikle et livsoppholdsbeløp for personer som søker startlån med utgangspunkt i SIFOs referansebudsjett. Denne delen av prosjektet tar sikte på å vurdere egnetheten ...
  • Livsopphold ved Startlån – en praktisk oppfølging 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport 4-2012, Report, 2012)
   Dette arbeidet er en rapportering fra del 2 i evalueringen av hvordan SIFOs Referansebudsjett blir brukt i kredittvurderingen av personer som søker Startlån og hvor egnet budsjettet, i sin nåværende form, er til dette ...
  • Minstestandard for forbruksutgifter 

   Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport 8-2003, Report, 2003)
   SIFOs oppdrag har vært å utvikle en minstestandard for forbruk, med utgangspunkt i SIFOs standardbudsjett for forbruksutgifter. Minstestandarden skal inngå i sosialdepartementets arbeid med å utarbeide anbefalte ...
  • Review of the Norwegian reference budget 

   martau; Borgeraas, Elling Martin (Project report No. 4-2018, Report, 2018)
   This report presents a review of the Norwegian reference budget in light of similar European initiatives. The key aims of this reference budget review is to ensure that the Norwegian budget is valid and reliable, and that ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   maryst; Borgeraas, Elling Martin; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...