• SJÅ MEG! : barn som pårørande 

      Bjordal, Aurora Nøringset (Bachelor thesis, 2017-03)
      Bakgrunn for oppgåva: Som sjukepleiar vil ein møte barn på alle avdelingar; på barneavdeling, sysken av barn som er sjuke og på vaksenavdeling der barn er pårørande. I følgje Torvik og Rognmo (2011) var det i 2011 om lag ...