• Health and economic scarcity: Measuring scarcity through consumption, income and home ownership indicators in Norway 

   Bakkeli, Nan Zou (SSM - Population Health;Volume 11, August 2020, 100582, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-14)
   It is widely recognised that income alone may not accurately reflect people’s economic circumstances. In recent years, there has been increasing focus on multidimensional measures of economic scarcity. This study employs ...
  • Health, work, and contributing factors on life satisfaction: A study in Norway before and during the COVID-19 pandemic 

   Bakkeli, Nan Zou (SSM - Population Health;Volume 14, June 2021, 100804, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-08)
   Background: The COVID-19 outbreak has posed considerable challenges for people’s health, work situations and life satisfaction. This article reports on a study of the relationship between self-reported health and life ...
  • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;8-2020, Research report, 2020)
   Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (SIFO Rapport;2020:10, Research report, 2020-09-14)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;13-2019, Research report, 2019)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedprobl ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (SIFO Rapport;2019:13, Research report, 2019-12-18)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedproble ...
  • Plastsortering i norske kommuner – hvorfor er det så store forskjeller? 

   Hebrok, Marie; Throne-Holst, Harald; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;13-2021, Report, 2021)
   Hvorfor samler noen kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper (IKS) inn større mengder plastemballasje fra husholdningene enn andre? Det er store forskjeller i hvor mye plast som samles inn i ulike deler av Norge. I ...
  • Social disparities in adopting non-pharmaceutical interventions during COVID-19 

   Mamelund, Svenn-Erik; Dimka, Jessica; Bakkeli, Nan Zou (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In the absence of vaccines to fight the COVID-19 pandemic, in 2020 governments had to respond by rely on non-pharmaceutical interventions (NPIs). Socioeconomic inequalities likely influenced the uptake of NPIs. Using ...
  • Ungdommer med svake vennerelasjoner. Hva er sammenhengene og mulige implikasjoner? En kvantitativ studie. 

   Saupstad, Kyrre (Master thesis, 2020)
   The purpose for this study has been to investigate relationship between adolescents family’s socioeconomic status and lack of close trusty friendship, to see if there is a relationship between the amount of economic and ...