• Comparing a student active learning format to equivalence-based instruction 

   Augland, Hanne; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis (EJOBA);2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The present study compared the effectiveness of a student active learning format (SALF) to equivalence-based instruction (EBI), in teaching behavior analytic terms. The EBI condition included matching-to-sample, and SALF ...
  • Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn 

   Augland, Hanne; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Rollen navngivning har ved emergens av ekvivalensklasser har lenge vært omdiskutert. Navngiving har blant annet blitt foreslått som unødvendig, men med en mulig fasiliterende rolle. I den presenterte studien deltok fem ...
  • Om verbal atferd og stimulusekvivalens 

   Augland, Hanne (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Ever since B. F. Skinner published Verbal Behavior, his radical behavior analytic approach to language development has been considered controversial. Hence, Article 1 accounts for verbal behavior as either an operant or a ...