• Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter 

   Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker ...
  • Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003 

   Abrahamsen, Bente (Søkelys på arbeidslivet;27 (1-2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne studien belyser sykepleieres bruk av deltid fra 1970-tallet og fram til i dag. Spørsmålet som tas opp er om den langvarige deltidstrenden blant sykepleiere videreføres blant de som er nyutdannede i dag. Resultatene ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 1, Working paper, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • Employment Status and Commitment to Work in Professions 

   Abrahamsen, Bente (Economic and Industrial Democracy;31 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010-02)
   The main question in the article is to what degree underemployed and overemployed professionals are committed to the profession and the organization which employs them. Ten professional groups are included in the study ...
  • Ethnic minority students' career expectations in prospective professions: Navigating between ambitions and discrimination 

   Abrahamsen, Bente; Drange, Ida (Sociology;, Journal article; Peer reviewed, 2014-08-14)
   This study sheds light on how ethnic minority students in Norway seek to navigate occupational opportunities after graduating from professional bachelor programmes. Students’ career ambitions and career expectations are ...
  • Female professionals’ working hours 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 9, Working paper, 2005)
   The aim of this paper is to examine female professionals’ working hours, particularly the tendency to work reduced hours. Earlier research indicates a considerable variation in female professionals’ working hours (Hoel ...
  • Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet 

   Nedregård, Oda; Abrahamsen, Bente (Oslomet rapport;Nr. 8, Research report, 2018)
   Formålet med studien har vært å få mer kunnskap om årsaker til frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. Tilstandsrapporten for høyere utdanning (2016) viser at frafallet ved OsloMet har vært opp mot 30 prosent de ...
  • Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger 

   Abrahamsen, Bente (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   Mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere ...
  • Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 4 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-02)
   Ingeniørutdanningen utgjør en av de viktigste lederutdanningene i Norge. Tidligere forskning viser at innenfor ingeniøryrket har kvinner lavere sannsynlighet for å få lederstillinger enn sine mannlige kolleger. I denne ...
  • A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people 

   Abrahamsen, Bente (Journal of Advanced Nursing;Volume75, Issue2;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   Aims: To investigate how undergraduate nursing students’ career expectations relate to their career choices, particularly employment in care of older people, in the first ten years of nurses’ careers. Background: Due to ...
  • Multiple Frames of Success: How Second- Generation Immigrants Experience Educational Support and Belonging in Higher Education 

   Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente (Higher Education;First Online 25 October 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article explores the impact of cultural resources on success and aspirations among second-generation immigrants in higher education in Norway. We investigate whether and how cultural resources are converted into ...
  • Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 15, Working paper, 2005)
   Profesjonslitteraturen gir et bilde av profesjonelle som sterkt motiverte og med arbeidet som sin viktigste livsinteresse (Freidson 2001). Profesjonelles innsats i helsesektoren støtter bare delvis opp om dette inntrykket, ...
  • Shaping a career in management: the importance of gendered expectations 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (Journal of Education and Work;Volume 35, 2022 - Issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-11)
   The study focuses on students in professional bachelor programs, how men and women navigate career opportunities after graduation. The research is based on longitudinal data from 969 Norwegian students. A crucial finding ...
  • SYKEPLEIE ELLER MEDISIN? Betydningen av jobbverdier og livsstilspreferanser for kvinners yrkesvalg 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 3, Working paper, 2006)
   Å velge yrke er en av de viktigste beslutningene vi tar. Yrkesvalget har stor betydning for vårt daglige liv i mange år framover. I tillegg til at yrkesvalget er avgjørende for arbeidsinnhold og arbeidsvilkår, legger det ...
  • Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland 

   Abrahamsen, Bente; Holte, Kari Anne; Laine, Marjukka (Professions and Professionalism;2 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The aim of the study is to investigate the level of work–family inter-ference (WFI) for part-time nurses in Norway and Finland. Part-time work is usually cited as a desirable way in which to facilitate work and family ...