• Comparative test of seven electrically operated food preparation appliances 

   Vereide, Kari; Bergh, Tone Kristin (report, 2012)
   På oppdrag for en kunde har SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) utført en sammenliknende test av sju matlagingsmaskiner. Vi har utført praktiske tester for å bedømme maskinenes evne til å piske, røre og elte. I ...
  • Fiber- og screeninganalyse av sceneteppe 

   Almgren, Sara (report, 2012)
   SIFO har mottatt tre små tekstilprøver, av kunden kalt A B og C, fra sceneteppet ved Det norske teatret. Det ble utført en kvalitativ fiberanalyse i mikroskop, for å undersøke fiberinnholdet i stoffet. Prøvene, som var ...
  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (AFI Notat 2006:4, report, 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Lukten av svette 

   Klepp, Ingun Grimstad; Buck, Madeline; Eilertsen, Kjersti; Kjeldsberg, Marit (report, 2011)
   Nummer: 54-2011 Det er utviklet en metode for å samle opp svette og bedømme lukt i tekstilprøver for å undersøke hvordan forskjellige materialer lukter etter bruk, lufting og vask. Følgende tester er også utført: ...
  • Sammenlignende test av fire ullunderbukser 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 58-2011 SIFO har mottatt fire ullunderbukser som er blitt testet for følgende egenskaper: Martindale slitasjemotstandA (utført etter vask) Dimensjonsforandring i vask Bedømming av utseende ...
  • Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy 

   Eilertsen, Kjersti; Vereide, Kari (report, 2011)
   Nummer: 56-2011
  • Sammenlignende test av parkdresser 

   Almgren, Sara; Bergh, Tone Kristin; Eilertsen, Kjersti; Schander, Jorunn Anita; Vereide, Kari (report, 2010)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har SIFO utført en sammenlignende test av parkdresser. Ti dresser fra forskjellige produsenter ble valgt ut av Forbrukerrådet. I sammenligningen inngår test av vanntetthet, slitasjemotstand ...
  • Sammenlignende test av seks vognposer 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 50-2011 På oppdrag av TV2 hjelper deg har SIFO utført en sammenlignende test av seks vognposer fra forskjellige produsenter. Produktene ble valgt ut av oppdragsgiveren. I sammenligningen inngår test av ...
  • Sammenlignende test av to flytende tekstilvaskemidler til farget og lyst tøy 

   Vereide, Kari (report, 2012)
   Nummer: 54 Rev. 1-2012 Tilknyttede prosjekter none
  • Sammenlignende test av ullbodyer for barn 

   Bergh, Tone Kristin; Eilertsen, Kjersti; Kjeldsberg, Marit; Schander, Jorunn Anita; Almgren, Sara; Vereide, Kari (report, 2010)
   For Foreldre og Barn har SIFO utført en sammenlignende test av ullbodyer for barn. Plaggene som ble testet representerer åtte forskjellige merker og ble valgt ut av Foreldre og Barn. I sammenligningen inngår test av ...
  • Sammenliknende test av 5 tekstilvaskemidler 

   Unknown author (report, 2005)
   Nummer: 38-2005
  • Språk og arbeid 

   Næss, Ragnar (AFI Rapport 1993:02, report, 1993)
  • Test av antennelighet og flammespredning på en teltduk 

   Almgren, Sara (report, 2012)
   SIFO har mottatt en teltduk, som ifølge kunden har vært i bruk. Duken er blitt testet for; Antennelighet iht. NS-EN ISO 6940 Flammespredning iht. NS-EN ISO 6941 RESULTATER Gjennomsnittlig antennelsestid ...
  • Test av antennelighet på en vognpose 

   Almgren, Sara (report, 2011)
   Nummer: 62-2011 SIFO har mottatt prøver fra en vognpose, for å undersøke produktets antennelighet iht. modifisert metode NS-EN ISO 6940. Både vognposens ytterside med strikket ullstoff, og innersiden med bomullsfløyel, ...