• Eye-tracking: Et historisk innblikk og hva som måles 

      Sadeghi, Pedram; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Historisk sett har forskning på det okulære systemet vært av stor interesse. Teknologiske nyvinninger har gitt muligheter for å kunne forstå det okulære systemet bedre, noe som har resultert i spesifikke enheter for ...