• Ba ma : produktdesign HIAK 2011 

   Øyan, Petter (Book, 2011)
   Eksamensarbeider fra Produktdesign (2011) presentert i en felles katalog.
  • Objectum 

   Hagelund, Vilde (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen omhandler formutforskning og produktutvikling gjennom å kontinuerlig lage tredimensjonale objekter i bjørk. Prosjektet er gjennomført med auto-etnografisk og praksisledet forskning som metode. Gjennom ...