• Frilyndte bondeanarkistar og puritansk reaksjon 

      Krøvel, Roy Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015-12-15)
      I denne artikkelen set eg søkjelys på ein litt annleis religiøs minoritet: Ei gruppe fritenkjarar, bondeanarkistar, for ein stor del ateistar, i bygda Volda på 1880-talet. Desse kvinnene og mennene var inspirerte av nye ...