• Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning 

      Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skrifserie fra CERM;Vol. 3, Chapter; Peer reviewed, 2021)
      Den vestlige klassiske musikkens hegemoni i musikkutdanningene har lenge blitt kritisert i internasjonal musikkpedagogisk litteratur. Estelle Jorgensen sier det slik: The Western classical music tradition has come under ...