• Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo 

      Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (Samfundsøkonomen;3/2020. Temanummer: Udsatte boligområder – Problemer og løsninger, Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne artikkelen gir et forskningsbasert oversiktsbilde av bostedssegregasjon og politiske strategier for å bekjempe geografisk ulikhet i Oslo. Artikkelens empiri er i stor grad hentet fra kvantitative registerbaserte ...