• Den historiske allmenndannelse: Historiefaget i høyere/videregående skole, 1869-2019 

   Thue, Fredrik W. (Historisk Tidsskrift;Bind 98, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-07)
   Artikkelen drøfter historiens rolle i den høyere/videregående skolen fra 1869 til i dag både som et eget fag og som et integrerende perspektiv i læreplanen. Gjennom skolereformene av 1869 og 1896 ble latinskolen erstattet ...
  • Å skape et uenighetsfellesskap Historisk tidsskrift som debattforum 

   Messel, Jan; Roll-Hansen, Hege; Slottemo, Hilde Gunn (Historisk Tidsskrift (Norge);Bind 100, nr. 4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-15)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...
  • Å skape et uenighetsfellesskap: Historisk tidsskrift som debattforum 

   Slottemo, Hilde Gunn; Roll-Hansen, Hege; Messel, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...