• En dannelsesreise i animasjonens landskap - didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio 

      Aalen, Marit; Zachrisson, Anders (Nordic Journal of Art and Research;Årg 6 Nr 1, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2017-01-15)
      Artikkelen framstiller Disneys Pinocchio som en dannelsesreise der utvikling av dyder står på dagsorden. Hensikten er å vise hvordan filmen kan brukes til å levendegjøre etiske og kristne tema er i undervisning. Temaene ...