• Bibliotekets betydning for innvandrerkvinner : erfaringer fra Holmlia 

      Sabro, Kari Margrethe (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven handler om hvordan det lokale biblioteket kan ha betydning for innvandrerkvinner. Jeg har intervjuet 15 kvinner fra ikke-vestlige land som nå bor på Holmlia. Jeg har samlet dem i fokusgrupper og spurt dem ...