• Den norske oljen i lærebøkene 

      Ljosland, Pål Edvard (Bachelor thesis, 2014-04-24)
      Denne oppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av fem ulike læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Bøkene som analyseres er skrevet fra 1976-2008. Oppgaven undersøker hvordan den norske oljen blir presentert gjennom ...