• Staten og bærekraftig byutvikling 

   Millstein, Marianne; Orderud, Geir Inge; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2016:10, Report, 2016)
   Målene om reduksjon i klimautslipp og om at vekst i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, krever en bedre og mer samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten ser på hvilke roller ...
  • Statlig tilsyn 

   Stokstad, Sigrid; Harvold, Kjell (NIBR-rapport 2017:9, Report, 2017)
   Rapporten tar utgangspunkt i erfaringer med statlig tilsyn i kommunene og innholdet i klarhetsprinsippet som gjelder for statlig tilsyn i dansk rett. Dette gir grunnlag for en vurdering av mulige lovendringer som kan bidra ...
  • To tårn, to ledere 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2018:10, Report, 2018)
   Prosjektet har undersøkt ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst fram i Oslo kommune, særlig fordelingen av representasjonsoppgaver mellom ordføreren og byrådslederen.
  • Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? 

   Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2014:6, Report, 2014)
   «Program mot ruspåvirket kjøring» er en alternativ straffereaksjon som brukes mindre enn forutsatt. Rapporten viser hvilke prosesser og mekanismer som fremmer og hindrer bruk av denne reaksjonen og peker på mulige tiltak ...