Now showing items 21-40 of 46

  • Childhood Housing Tenure and Young Adult Educational Outcomes: Evidence from Sibling Comparisons in Norway 

   Aarland, Kristin; Santiago, Anna Maria; Galster, George; Nordvik, Viggo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We investigate how childhood housing careers affect young adults’ secondary school and college educational attainments, focusing on the role played by cumulative exposure to homeownership. We analyze Norwegian census and ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   Her drøftes tema av stor betydning for bolig- og omsorgspolitikken. Forskerne undersøker blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og diskuterer normative premisser ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   This research report addresses the challenges of housing provision in light of the ageing society. The proportion of the population over 70 years old may increase from 9 per cent to 19 per cent between 2016 and 2060, ...
  • En egen boligpolitikk for eldre? En normativ analyse 

   Nordvik, Viggo (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   I studier av holdninger til velferdspolitikk kommer eldre ofte ut som en av de gruppene som et flertall mener bør tilgodeses; videre opplever de fleste av oss at våre boliger og boforhold er en av de viktigste pilarer som ...
  • House price valuation of environmental amenities. An application of GIS-derived data 

   Osland, Liv Aileen; Östh, John; Nordvik, Viggo (Regional Science Policy & Practice;, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-06)
   Hedonic house price models are frequently used to improve our understanding of local housing markets. In recent years, rich registers containing details about home‐qualities and neighbourhood characteristics have successfully ...
  • Housing allowances, mobility and crowded living: the Norwegian case 

   Nordvik, Viggo (Journal article; Peer reviewed, 2015-03-05)
   Housing allowances should enable economically weak households to accommodate in good qualitatively housing . Utilising a special feature of the Norwegian h ousing allowance system , we study how housing ...
  • Inntektsdynamikk og bostøtte 

   Nordvik, Viggo; Astrup, Kim (2020;2, Research report, 2020)
   Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt, og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. For å forstå denne utviklingen dokumenterer vi i denne rapporten hvordan betydningen av ikke-skattbare overføringer ...
  • Interpreting Housing Allowance: The Norwegian Case 

   Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (Housing, Theory and Society;31(3), Journal article; Peer reviewed, 2014-04-14)
   Housing allowances are part of both the housing policy and the general welfare policy. In order to understand fully how the housing allowances affect welfare and well- being, one needs to use multiple approaches. We propose ...
  • Knitting alone – in the city – ageing and kinship availability as a vulnerability marker 

   Sugahara, Gustavo; Nordvik, Viggo (Nordic Social Work Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-26)
   A basic premise underlying this article is that the social surroundings of individuals as they gradually age are not homogeneous and have influence on their well-being. Furthermore, if significant variation on the social ...
  • Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood 

   Wessel, Terje; Nordvik, Viggo (Urban Studies;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The extent to which the native-born population accept living in multi-ethnic neighbourhoods is receiving more and more attention throughout Europe. The Norwegian debate around this topic started in the 1990s and tends to ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Neighborhood variation in early adult educational outcomes: The case of Norway 

   Nordvik, Viggo; Galster, George (Die Erde;Vol 150 No 2 (2019): Geographical neighbourhood research, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-19)
   Individuals originating in different neighborhoods fare differently in later life. Part of this is because families sort non-randomly over the urban landscape; different types of families live in systematically different ...
  • Neighbourhood attainment of children of immigrants in Greater Oslo: Intergenerational inertia and the role of education 

   Nordvik, Viggo; Hedman, Lina (Population, Space and Place;, Journal article; Peer reviewed, 2018-08-07)
   One element in the integration of new groups of inhabitants is location in the neighbourhood hierarchy. We define neighbourhood hierarchy in Oslo according to the median income of working age males in the neighbourhood, ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   Fram til sommeren 2009 var bostøtten en ordning som ga støtte til barnefamilier og trygdede med lave inntekter og høye boutgifter. En reform åpnet da bostøtten for alle som har en kombinasjon av høye boutgifter og lave ...
  • Den norske bostøtten 

   Nordvik, Viggo; Koren, Charlotte; Hansen, Inger Lise Skog; Lescher-Nuland, Bjørn (NOVA Rapport 2/11, Report, 2011)
   The aim of the Norwegian Housing Allowance is to enable low-income households to increase, or maintain, their housing consumption. The Housing Allowance is based on a “gap” notion; for households entitled, the allowance ...
  • Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet 

   Monkerud, Lars; Astrup, Kim; Nordvik, Viggo (NIBR-rapport 2018:18, Research report, 2018)
   Prosjektet utarbeider nye statistiske definisjoner av å være «vanskeligstilt på boligmarkedet» på bakgrunn av en «kapabilitetstilnærming» (etter Amartya Sen). I sammenligninger med tidligere definisjoner (som ikke legger ...
  • Population dynamics and ethnic geographies in Oslo: the impact of migration and natural demographic change on ethnic composition and segregation 

   Wessel, Terje; Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper explores demographic processes behind ethnic geographies in Oslo. We compare data for census tracts in 2001 and 2011, and decompose ethnic composition and segregation on local mobility, national migration, ...
  • Sarpsborg kommune 

   Nordvik, Viggo (NOVA Notat 4/12, Notat, 2012)
   Sarpsborg kommune har startet en prosess hvor de skal gå gjennom og videreutvikle sine boligpolitiske aktiviteter. NOVA har deltatt i denne prosessen gjennom å utarbeide en foranalyse. Vi har deltatt på fem arbeidsmøter ...
  • Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder 

   Nordvik, Viggo; Medby, Per (NOVA Rapport 8/07, Report, 2007)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder som er finansiert av Husbanken under samarbeidsavtalen mellom Husbanken, NOVA og Byggforsk. Hovedspørsmålet i prosjektet er ...
  • Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder 

   Nordvik, Viggo; Medby, Per (NOVA Rapport 8/07, Report, 2007)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i prosjektet Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder som er finansiert av Husbanken under samarbeidsavtalen mellom Husbanken, NOVA og Byggforsk. Hovedspørsmålet i prosjektet er ...