• Residents’ experiences of paternalism in nursing homes 

   Mortensen, Anne Helene; Nåden, Dagfinn; Karterud, Dag; Lohne, Vibeke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: Interest in strengthening residents’ autonomy in nursing homes is intensifying and professional caregivers’ experience ethical dilemmas when the principles of beneficence and autonomy conflict. This increased ...
  • Tvang i barneanestesi - hvor går grensen? 

   Riddervold, Bente S. (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Anestesisykepleieren møter mange barn i aldersgruppen 3-6 år som skal til operasjon. Barn i denne aldersgruppen kan være uforutsigbare og plutselig motsette seg hele eller deler av prosedyren rundt innledningen ...
  • “You get tired of remaining in a state of fear“- professionals’ experiences of self-care facing suicidality in psychiatric wards 

   Vatne, May Elise; Lohne, Vibeke; Nåden, Dagfinn (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Aim: The aim of this study is to explore mental healthcare professionals (MHCPs) experiences related to own emotions when encountering patients at risk of suicide in psychiatric wards and their family members. Methodology ...