• 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (Nordisk välfärdsforskning;Årgang 5, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-17)
   The decision to raise the employment protection age limit in Norway (from 70 to 72) evoked considerable debate, with both employers’ associations and most trade union confederations opposing the change. The arguments set ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Working paper, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Report, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity? 

   Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (European Journal of Ageing;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-22)
   A key issue in policy debates on active ageing is how to increase older people’s participation in both paid and unpaid work. This combined goal raises the question of whether the different activities compete for seniors’ ...
  • Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) 

   Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (International Journal of Epidemiology;, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-26)
   The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) was set up to gain new and updated knowledge on ageing and age-related changes in Norway. The nationwide, population-based study includes information on core ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
   Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
  • Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Er eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre og er slitenhet en årsak til at mange går av selv om det er flere år igjen til de når aldersgrensen? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette ...
  • Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr.4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-12-04)
   Er eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre og er slitenheten årsak til at mange går av selv om det er flere år igjen til de når aldersgrensen? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette ...
  • Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre 

   Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (Tidsskrift for samfunnsforskning;55(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn, og debatter om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre. I denne artikkelen tar vi et tre-generasjonsperspektiv og belyser ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Report, 2004)
   Rapporten belyser solidaritet mellom familiegenerasjoner, nærmere bestemt hvilket ansvar voksne barn har for eldre foreldre, hvordan ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten er, og hvordan den etter befolkningens ...
  • Familie, velferdsstat og aldring. 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 7/04, Research report, 2004)
   Summary The report focuses on solidarity between adult generations, more specifically what responsibility adult children have towards older parents, how responsibilities should be divided between the family and the welfare ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   Familien er samfunnets grunnenhet, der livet starter og slutter. Det er via familien vi innlemmes og integreres i samfunnet, og det er herfra nye generasjoner kommer til og fornyer familier og samfunn. Dette er evige og ...
  • Forskning om familiegenerasjoner. En kunnskapsstatus 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 2/16, Report, 2016)
   This state of the art report is commissioned by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. It summarises Norwegian and international research on the relationships between family generations, and identifies ...
  • Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Nordisk Østforum;Vol 33 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-11)
   The article addresses the strength and character of family responsibility norms in Eastern and Western Europe. The strength is measured by the level of support for filial and parental responsibilities (i.e., adult children’s ...
  • Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime 

   Herlofson, Katharina; Brandt, Martina (European Societies;Published online 25 Nov 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-13)
   In ageing societies, it is not uncommon to enter grandparenthood while one’s own parents are still living. Thus, a pertinent question is whether it matters for provision of help to parents if adult children have grandchildren ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det er av stor interesse å kunne måle presist hvordan den typiske avgangsalderen utvikler seg på samfunnsnivå og hvordan den eventuelt varierer mellom grupper på individnivå. I denne artikkelen redegjør vi for ulike ...
  • Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det er av stor interesse å kunne måle presist hvordan den typiske avgangsalderen utvikler seg på samfunnsnivå og hvordan den eventuelt varierer mellom grupper på individnivå. I denne artikkelen redegjør vi for ulike ...
  • Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning 

   Haug, Marit; Herlofson, Katharina (NIBR-rapport 2017:16, Report, 2017)
   Det er gjennomført en survey til alle landets kommuner, samt dokumentstudier av planer og intervjuer i fem kommuner. Hovedobservasjonene er at mange kommuner opplever befolkningsaldring som en hovedutfordring, og at av de ...
  • Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? 

   Herlofson, Katharina (Sosiologi i dag;45(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Lengre liv gjør at familiebånd på tvers av generasjoner varer lenger enn noen gang før. Dette innebærer at det å ha både foreldre, barn og barnebarn ikke er uvanlig. I denne artikkelen tar jeg et flergenerasjonsperspektiv ...