Now showing items 133-152 of 635

  • Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities 

   Gautun, Heidi; Syse, Astri (Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), 2017)
   Aim: In order to improve patient outcomes and minimize health care costs, many Western countries are attempting to reduce the length of stay in hospitals by transferring responsibilities from specialist care to primary ...
  • Early school leaving in the care population - Differences by county of origin 

   Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (Wiley, 2018-05-11)
   In many Western countries, children in immigrant families are considered at increased risk of experiencing social problems and marginalisation and are often overrepresented in the care population. How these children ...
  • The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Norwegian Society for Psychological Science, 2017-03-08)
   This study explores Europe’s country differences in depressed mood among older men and women and the role individual-level socioeconomic status, health, and social variables play in these patterns. We use cross-sectional, ...
  • Eating behaviour disorders among adolescents in a middle school in Dongfanghong, China 

   Abebe, Dawit Shawel; Feng, Tingting (BioMed Central, 2017)
   Background Disordered eating behaviours (DEB) are significant public health challenges among adolescents. DEB are prevalent among Chinese young people and replication epidemiological studies in DEB are needed due to ...
  • Educating the Roma: The Struggle for Cultural Autonomy in a Semi-Nomadic Group in Oslo. 

   Engebrigtsen, Ada (Cogitatio Press, 2015-09-29)
   This paper will discuss the rationale of a group of Norwegian Roma who have resisted the government’s attempts to educate them since the early 1960s. Behind the scenes these Roma claim that a school education is irrelevant ...
  • Educational inequalities in hospital care for mortally ill patients in Norway 

   Elstad, Jon Ivar (Sage, 2017)
   Aims: Health care should be allocated fairly, irrespective of patients’ social standing. Previous research suggests that highly educated patients are prioritized in Norwegian hospitals. This study examines this contentious ...
  • Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (Springer, 2017)
   This study explores country- and gender-stratified educational differences in depression among older adults from 10 European countries. We examine inequalities in both absolute (prevalence differences) and relative (odds ...
  • The effects of parental income on Norwegian adolescents’ school grades: A sibling analysis 

   Elstad, Jon Ivar; Bakken, Anders (Sage, 2015)
   Associations between family income and offspring’s educational attainment are well-established. A debated topic is whether this association is due to the causal influence of family income per se, or arises because of other ...
  • Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (Acta Didactica Norge, 2018)
   I denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderingspraksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer – refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (Universitetsforlaget, 2019)
   Er eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre og er slitenhet en årsak til at mange går av selv om det er flere år igjen til de når aldersgrensen? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette ...
  • Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (Universitetsforlaget, 2019-12-04)
   Er eldre yrkesaktive mer slitne enn yngre og er slitenheten årsak til at mange går av selv om det er flere år igjen til de når aldersgrensen? Dybdeintervjuer med ledere i nitten ulike virksomheter gir inntrykk av at dette ...
  • Election Campaign Agendas, Government Partisanship, and the Welfare State 

   Jakobsson, Lars Niklas; Kumlin, Staffan (Cambridge University Press, 2017)
   Although theoretically contentious, most empirical studies contend that electoral-political factors structure the welfare state. In practice, most studies concentrate on ‘government partisanship’, that is the ideological ...
  • Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Emerald, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to illustrate and discuss methodology issues in menu-labelling experiments in commercial full-service restaurants, and to investigate how the menu description and price affects customers’ ...
  • Employability as an Alternative to Job Security 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (Emerald, 2018)
   Purpose – Employability has been suggested as an alternative to job security in response to more flexible work arrangements, arguing that the important question for employees is no longer the security of their current job, ...
  • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B Holth (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-28)
   Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...
  • En egen boligpolitikk for eldre? En normativ analyse 

   Nordvik, Viggo (Universitetsforlaget, 2018-11-28)
   I studier av holdninger til velferdspolitikk kommer eldre ofte ut som en av de gruppene som et flertall mener bør tilgodeses; videre opplever de fleste av oss at våre boliger og boforhold er en av de viktigste pilarer som ...
  • En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-29)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-11-22)
   Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
  • Encouraged but controlled: governance networks in Russian regions 

   Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Bogdanova, Elena (Taylor & Francis (Routledge), 2016-06-10)
   The article examines the role of civil society in Russian governance networks, focusing on power relations between state and non-state actors. The analysis is based on empirical evidence from concrete governance networks ...