Show simple item record

dc.contributor.advisorSandbekken, Ida
dc.contributor.authorPersson, Morgan
dc.date.accessioned2020-12-22T11:38:40Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:03Z
dc.date.available2020-12-22T11:38:40Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6487
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractProblemstilling Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sykehus. Metode Denne oppgaven er en litteraturstudie. Formålet med studien er å gi oppdatert og god forståelse av kunnskapen til den valgte problemstillingen, i tillegg til å forklare hvordan jeg kom frem til kunnskapen. Denne litteraturstudien vil være rettet mot både kvantitativ og kvalitativ forskning. For å se nærmere på identifisering så retter jeg dette opp mot en teoretisk referanseramme i Nightingale (1997) sin teori om observasjon. Resultat Studiene viser at sykepleiere har et stort ansvar når det kommer til tidlig identifikasjon av sepsis. Forskningsstudiene viser også et behov for økt kunnskap og kompetanse blant sykepleiere. Sepsis er en komplisert tilstand og har ofte veldig uspesifikke symptomer som kan være svært utfordrende å identifisere med kartleggingsverktøyene vi har per dags dato. Dette resulterer i at det oppstår mange situasjoner der sepsis utvikler seg til å gi organsvikt og død nettopp fordi det ikke ble oppdaget tidlig nok. Drøfting I diskusjonen drøftes det hvordan sykepleiere kan oppdage sepsis tidlig og hvordan det baseres på kunnskap, kompetanse og observasjonsevne samt de kartleggingsverktøyene som er til hjelp. Observasjonsdelen rettes opp mot Nightingale sin teori om observasjon. Konklusjon Sykepleiere i en viktig posisjon for å identifisere sepsis tidlig hos pasienter. Viktigheten av systematisk undersøkelse ved første møte av pasienten og viktigheten av å se sammenhenger må understrekes. Kunnskap, kartleggingsverktøy og observasjoner er tre deler av et viktig punkt for identifisering av sepsis og må ses i sammenheng med hverandre. Det behøves i tillegg strukturelle endringer med ledelse og bemanning for å se en bedring.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectSepsis
dc.subjectTidlig identifisering
dc.subjectSymptomer og funn
dc.subjectSykepleiers rolle
dc.subjectSykepleiers ansvar
dc.subjectSykepleiers funksjon
dc.subjectKunnskap
dc.subjectKompetanse
dc.subjectKartleggingsverktøy
dc.subjectObservasjon
dc.subjectOrganisering
dc.titleTidlig identifisering av sepsis
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber36en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record