Show simple item record

dc.contributor.advisorStoraker, Anne
dc.contributor.authorHolm, Åsa Evelina Viktoria
dc.contributor.authorIrgens, Ørjan
dc.date.accessioned2020-12-22T11:29:47Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:05Z
dc.date.available2020-12-22T11:29:47Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6486
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan bidra til at pasienter med stomi kan ivareta sin seksuelle helse. For å svare på dette, må vi sette oss inn i hvilke problemer som kan oppstå relatert til stomioperasjonen, og innenfor hvilke rammer sykepleier jobber. Metode: Oppgaven baserer seg på litteraturstudie som metode. Totalt seks oversiktsstudier fra 2013 og ulike land er funnet i databasene CINAHL og Epistemonikos. Resultat: Hovedfunnene peker på at de fleste pasientene ønsker å snakke om temaer relatert til sin seksuelle helse, men blir som regel ikke imøtegått av helsepersonell. Det å få stomi kan påvirke kroppsbildet drastisk, og mange pasienter kan isolere seg eller avskrive sin seksualitet. Sykepleiere må gi tillatelse til pasienter om at dette er lov å snakke om. I tillegg kan det å inkludere pasientens eventuelle partner ha en positiv effekt på den seksuelle helsen. Konklusjon: I generalistutdanningen av sykepleiere er seksuell helse ikke nevnt i rammeplanen. Tematikken bør vektlegges mer i både pensum, ute i sykehusene, samt fra myndighetenes side. Dette kan bidra til å minske tabuene knyttet til temaet. Rammene sykepleiere jobber innenfor kan vanskeliggjøre den viktige samtalen pasienter ofte kan ha stor fordel av.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectStomi
dc.subjectSeksuell helse
dc.subjectKroppsbilde
dc.subjectSykepleiers rolle
dc.subjectHelseveiledning
dc.subjectKommunikasjon
dc.subjectPLISSIT-modellen
dc.titleStomi og seksuell helse: «Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter med stomi å ivareta sin egen seksuelle helse?»
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber36en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record