Show simple item record

dc.contributor.advisorLøyland, Borghild
dc.contributor.authorBjørnø, Aina Marie
dc.date.accessioned2020-12-22T09:40:50Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:03Z
dc.date.available2020-12-22T09:40:50Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6482
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: I denne oppgaven har jeg forsøkt å bringe gråt opp og frem med fokus på fenomenets kompleksitet, for å vekke interesse, så vel som for å spre kunnskap. Gråt er utforsket fra ulike hold i ønsket om å styrke sykepleierens ivaretakelse av det gråtende individet. Problemstilling: «En redegjørelse av gråt og sykepleierens ivaretakelse av den gråtende i lys av Joyce Travelbees sykepleieteori». Metode: Følgende oppgave er et litteraturstudie. Jeg har fremskaffet og etterprøvd faglitteratur, forskningslitteratur og pensumlitteratur i ønsket om å belyse viktige aspekter ved gråt, så vel som sykepleierens ivaretakelse av den gråtende. Jeg har anvendt Travelbees Mellommenneskelige Forhold i Sykepleie som teoriramme for oppgaven. Hennes tanker om viktigheten av helhetlig pleie, gjennom opparbeidelse av en menneske-til-menneske relasjon, gjør at jeg tolker henne som særlig relevant. Resultat: Samtidsforskning tilskriver gråt sin sentrale rolle for mellommenneskelig tilknytning, fra vugge til grav. Gråt hevdes å fungere som et middel for nærhet, om mellom mor og barn, eller fra en voksen til en annen. Hvilke reaksjoner den gråtende møter fra sine omgivelser virker å prege hvorvidt vedkommende føler seg ivaretatt eller ei. Drøfting: I hoveddelen drøftes gråt fra et sykepleiefaglig ståsted. Her flettes tanker om sykepleie og gråt sammen og knyttes til retningslinjer, etikk og lovverk der det er gjeldende. Målet er å gi sykepleieren redskaper til forståelse og håndtering av gråten.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectSykepleie
dc.subjectGråt
dc.subjectIvaretakelse
dc.subjectHelhetlig pleie
dc.subjectTverrkulturell pleie
dc.subjectNærhet
dc.subjectSpedbarn
dc.subjectVoksne
dc.titleSykepleie og gråt: det ivaretakende perspektiven
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber37en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record