Show simple item record

dc.contributor.advisorErichsen, Torunn
dc.contributor.authorAronsen, Julie
dc.contributor.authorBaastad, Lars
dc.date.accessioned2020-12-22T09:10:58Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:06Z
dc.date.available2020-12-22T09:10:58Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6478
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractHensikt: Hensikten er å belyse tematikken seksuell helse etter radikal prostatektomi for å øke kunnskapen om seksuelle konsekvenser og hva som er viktig for pasienten. Oppgaven vil gi innsikt i hvilke faktorer som kan være bidragsytende til en bedret seksuell helse, og som dermed får implikasjoner for sykepleieryrket. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til en bedret seksuell helse etter radikal prostatektomi? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som systematiserer kunnskap fra pensumlitteratur og forskningsartikler. Det er benyttet ni ulike forskningsartikler som tar for seg seksuell helse etter radikal prostatektomi. Det er benyttet både kvalitativ og kvantitativ forskning. Forskningsartiklene er hentet fra databasene Medline, Cinahl og Epistemonikos. Resultat og konklusjon: Etter radikal prostatektomi opplever mange pasienter endringer i seksualitet og seksuell helse. Basert på forskningsartiklene kan endringene deles i fem hovedkategorier: Fysiske endringer i mannens genitalia, psykososiale komplikasjoner, redefinering av seksualitet og samliv, behov for korrekt informasjon og behov for støtte og intervensjoner. Endringene kan påvirke både pasienten og pasientens partner. Mange pasienter får ikke dekket sine behov for en bedret seksuell helse. Sykepleiere bør tilby alle pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi seksuell veiledning. Det er behov for mer forskning for å avgjøre hvilke intervensjoner som er mest effektive for en bedret seksuell helse.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectProstatakreft
dc.subjectSeksuell helse
dc.subjectSeksualitet
dc.subjectErektil dysfunksjon
dc.subjectSeksuell dysfunksjon
dc.subjectParforhold
dc.subjectSykepleie
dc.subjectSeksuell veiledning
dc.subjectRadikal prostatektomi
dc.titleSeksuell helse etter radikal prostatektomi - hva er viktig for pasienten?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber49en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record