Show simple item record

dc.contributor.advisorEggesvik, Dag Even
dc.contributor.authorKolstad, Awa Alicia Touray
dc.contributor.authorLøge, Pernille
dc.date.accessioned2020-12-22T09:02:23Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:45:59Z
dc.date.available2020-12-22T09:02:23Z
dc.date.available2021-04-29T10:45:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6477
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har erfart å møte kolspasienter i de fleste praksisperioder gjennom studieløpet. Dette viser at man kan møte kolspasienter uansett hvor man jobber som sykepleier - bacheloroppgaven er en ypperlig mulighet til å øke vårt kunnskapsnivå rundt temaet. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos kolspasienter?” Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Vi har tatt i bruk diverse pensumlitteratur samt forskningsartikler som vi har funnet i databasene Cinahl og Elsevier, for å besvare problemstillingen. Resultater: Angst, pustebesvær og sosial isolasjon er tre av flere problemområder mange personer med kols opplever. Økt kunnskap kobles til økt selvtillit, økt selvstyring, samt en følelse av mestring. Å bidra til økt mestringstro kan lindre angst og forebygge sosial isolasjon, ettersom høy grad av mestringstro assosieres med lave nivåer av angst. Motiverende veiledning som metode kan fremme mestring da motivasjon og mestring henger tett sammen. Konklusjon: Ved å øke kunnskap, hjelpe pasienten i å opparbeide nødvendige ferdigheter for å mestre sykdommen, bidra til økt mestringstro, samt å anvende motiverende veiledning kan sykepleier fremme mestring hos kolspasienter. Alt i alt mener vi at COPD-GRIP intervensjonen og intervensjonene nevnt over er gode metoder sykepleiere kan anvende for å fremme mestring hos kolspasienter.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectKOLS
dc.subjectKronisk obstruktiv lungesykdom
dc.subjectMestring
dc.subjectAngst
dc.subjectKronisk pustebesvær
dc.subjectSosial isolasjon
dc.subjectSykepleieintervensjoner
dc.titleKronisk obstruktiv lungesykdom og mestring: "Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos kolspasienter?"
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber46en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record