Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHäikö, Kristin
dc.contributor.authorJohnsen, Tora
dc.contributor.authorJærvinen, Anna Simone
dc.contributor.authorvan Greevenbroek, Jente
dc.date.accessioned2020-11-05T14:17:22Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:45:56Z
dc.date.available2020-11-05T14:17:22Z
dc.date.available2021-04-29T10:45:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6429
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractHensikt: Barn blir underbehandlet for smerter i norsk helsevesen, etter erfaring også i prehospital tjeneste. Smerteskåringsverktøy kan gi et inntrykk av intensiteten på smertene til pasienten, noe som bidrar til den fullstendige smertevurderingen. En grundig smertevurdering kan bidra til bedre smertebehandling. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvilke smerteskåringsverktøy egner til å skåre akutt smerte prehospitalt, hos barn mellom tre og syv år. Metode: I denne litteraturstudien har vi gjennomført søk i anerkjente helsefaglige databaser, for å finne relevante artikler til oppgaven. I tillegg har vi brukt teori fra fag- og pensumlitteratur, og egen erfaring som både assistenter i ambulansen, og praksis som paramedisinstudenter, til å besvare problemstillingen. Resultat og diskusjon: Samlede resultat fra de ulike studiene inkludert i resultatdelen, viser at nøyaktigheten og påliteligheten til selvrapporteringsverktøy blir lavere, dersom man bruker de til barn under syv år. Observasjonsverktøyene inkludert i oppgaven klarer ikke å skille mellom engstelse og smerter, men viser seg å være pålitelige, og raske å bruke. Selvrapportering- og observasjonsverktøy brukt i kombinasjon gir et enda bedre innblikk i smerteintensiteten barnet opplever. Konklusjon: Smerteskåringsverktøy alene kan ikke erstatte en helhetlig smertevurdering, men egnes til å brukes som hjelpemiddel. De prehospitale prosedyrene er mangelfulle, og ikke standardisert til barn. Smerteskåringsverktøyet Evaluation Enfant Douleur (EVENDOL) kan være en mulig erstatning til smerteskåringsverktøyene Faces Pain Scale – Revised (FPS-R), Wong-Baker Faces (WBF) og Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC).
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectBarn
dc.subjectSmerter
dc.subjectAkutte smerter
dc.subjectPrehospital
dc.subjectSmerteskåringsverktøy
dc.subjectSelvrapportering
dc.subjectObservasjon
dc.subjectWBF
dc.subjectFPS-R
dc.subjectFLACC
dc.subjectEVENDOL
dc.titleSmerteskåring av barn: "Hvilke smerteskåringsverktøy egner seg til å skåre akutt smerte hos barn prehospitalt?"
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber54en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel