Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Vegard
dc.contributor.authorAfifeh, Omar Abu
dc.contributor.authorTellefsen, Simen
dc.contributor.authorGrendahl, Eirik Auran
dc.date.accessioned2020-05-08T07:51:52Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:41:07Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:39Z
dc.date.available2020-05-08T07:51:52Z
dc.date.available2020-08-28T06:41:07Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3038
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractBakgrunn: Sepsis er en akutt inflammasjonsreaksjon som er ute av kontroll. Sepsis utløses av infeksjoner, men kan også utløses av andre årsaker som pankreatitt, brannskader og traumer. Tilstanden kan deles opp i 3 faser; sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk. Desto lenger man kommer i disse fasene jo høyere blir dødeligheten for tilstanden. Tilstanden er viktig å oppdage og behandle tidlig for å forhindre videre utvikling. I Norge har vi årlig ca. 7000 tilfeller med sepsis, hvorav en stor andel blir transportert av ambulansen. Helsetilsynet har fra 2016 til 2018 utført en landsomfattende granskning av sykehusene og akuttmottakene i 19 helseforetak. Funnene var bekymringsverdige, og har i tilfeller endt med dødsfall. Dette er bakgrunnen for vårt prosjekt og vi ser også at det er lite forskning på prehospital antibiotikabehandling. Problemstilling: Hvilken effekt har prehospital antibiotikabehandling utført av ambulansepersonell på mortaliteten hos sepsispasienter innenfor et geografisk område med kort transporttid? Metode: Dette prosjektet baserer seg på en randomisert kontrollstudie i ambulansetjenesten. Det vil kun bli inkludert voksene pasienter over 18 år med oppfylte kriterier for sepsis. Datainnsamlingen vil foregå gjennom en applikasjon som kun ambulansetjenesten og de inkluderte sykehusene vil ha tilgang til. Det vil under prosjektet bli sett på om prehospital antibiotika vil ha effekt på sepsispasienter med kort kjøreavstand til sykehus. Vi vil i etterkant av studien se på mortaliteten blant pasientene og om det er en betydelig forskjell mellom pasienter med standard sepsisbehandling etter prosedyrene i helseforetaket, og pasienter som i tillegg til standard sepsisbehandling får prehospital antibiotika. Sekundærdata som vil bli sett på er sammenhengen mellom dødelighet og alder, kjønn og komorbiditet. Det vil også bli sett på om ambulansepersonellet klarer å ta ukontaminerte blodkulturer utenfor sykehuset. Nytteverdi: Målet med dette prosjektet er å finne ut om prehospital antibiotika bør innføres i ambulansetjenesten, også i områder med kort kjøreavstand. Dersom antibiotika viser seg å ha en positiv effekt kan det være aktuelt å innføre antibiotika i alle ambulansetjenester i landet.
dc.language.isonb
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectSepsis
dc.subjectAntibiotika
dc.subjectPrehospital
dc.subjectAmbulansepersonell
dc.subjectParamedic
dc.subjectAmbulansearbeider
dc.titleAntibiotika - En prehospital livredder?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record