Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogstad, Laila
dc.contributor.authorGjelsten, Malene
dc.contributor.authorNielsen, Nicoline Solberg
dc.contributor.authorØygard, Trude
dc.date.accessioned2020-05-07T12:12:41Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:31:30Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:16Z
dc.date.available2020-05-07T12:12:41Z
dc.date.available2020-08-28T06:31:30Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3033
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt På bakgrunn av egne erfaringer i praksis, samt ulike historier fra kollegaer i ambulansetjenesten, sitter vi med et inntrykk av at trusler og fysisk vold i forbindelse med arbeidet er vanlig. Dette medfører at flere frykter å bli utsatt for lignende hendelser igjen og på den måten gruer seg til å dra på jobb. Litteratursøk på forekomst av vold og trusler mot ambulansepersonell gir mange treff. Hvordan dette skal håndteres er derimot vanskeligere å finne litteratur på. I denne bacheloroppgaven ønsker vi å studere hyppigheten av volds- og trusselsituasjoner mot ambulansepersonell, samt belyse dagens verktøy og teknikker for forebygging og håndtering av disse hendelsene. Metode Vi har brukt et litteraturstudie som metode for oppgaven. Søk etter relevant litteratur har foregått i databasene Cinahl, PsychINFO, Epistemonikos og MedLine. Pensum og annen litteratur som er relevant for problemstillingen er også inkludert. Resultat og konklusjon De inkluderte artiklene enes om at ambulansepersonell er en utsatt yrkesgruppe når det gjelder vold og trusler på arbeidsplassen. Videre viser resultatet til at man kan komme langt i forebyggingen og håndteringen av konflikter med gode kommunikasjonsferdigheter. Det er i tillegg utarbeidet interne opplæringsmoduler og veiledere i ambulansetjenesten. Opplæring og scenariotrening i konflikthåndtering anses som sentrale momenter, men videre utdypning er mangelfullt. Det er fremdeles behov for ytterligere forskning for å kartlegge behovet for verneutstyr, kvalitetssikre og utvikle prosedyrer, samt å måle effekt av opplæringstiltak
dc.language.isonb
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectTrusler
dc.subjectVold
dc.subjectAmbulansepersonell
dc.subjectRisikovurdering
dc.subjectKonflikthåndtering
dc.titleVold mot ambulansepersonell - en del av jobben
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record