Show simple item record

dc.contributor.advisorBakkerud, Morten Fredrik
dc.contributor.authorBakken, Simen
dc.contributor.authorBerger, Kristin
dc.contributor.authorHaug, Simen
dc.date.accessioned2020-05-07T08:52:32Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:41:20Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:22Z
dc.date.available2020-05-07T08:52:32Z
dc.date.available2020-08-28T06:41:20Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3026
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractInnledning: Temaet i denne litteraturstudien er aksidentell hypotermi, med fokus på prehospital oppvarming av hypoterme pasienter. Enkelte pasientgrupper er mer sårbare for hypotermi og deres patofysiologi gjør at prognosen for overlevelse reduseres. Den nasjonale retningslinjen for håndtering av hypotermi anbefaler at alle hypoterme pasienter skal få aktiv oppvarming, dette uten å referere til forskning. Teoridel: Kapittelet omhandler relevant faglitteratur generelt om hypotermi, grader av hypotermi og behandling. Teorien er hentet fra pensumlitteratur, oppslagsverk og andre relevante kilder. Metodedel: Oppgaven er en litteraturstudie. Studien inkluderer åtte aktuelle forskningsartikler hentet fra databasene: Svemed+, Cinahl, Epistemonikos, Pubmed og Cochrane Library. Resultat og diskusjon: Pasienter med mild hypotermi og intakt skjelvingsrefleks må ikke, men bør få aktiv, ekstern oppvarming. Moderat til dypt hypoterme pasienter som ikke har skjelvingsrefleks må ha aktiv ekstern oppvarming. Det er fortsatt behov for flere og større randomiserte kontrollerte studier om temaet for å finne ut hvilke utstyr og metode som er best.
dc.language.isonb
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectAksidentell hypotermi
dc.subjectAktiv oppvarming
dc.subjectPassiv oppvarming
dc.subjectLitteraturstudier
dc.subjectPrehospital
dc.titleAksidentell hypotermi. Hvordan utføre optimal oppvarming prehospitalt?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record