Show simple item record

dc.contributor.advisorMedin, Tirill
dc.contributor.authorBrath, Johanne
dc.contributor.authorDahl, Elise Arild
dc.contributor.authorThorsen, Idun
dc.date.accessioned2020-05-07T08:52:22Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:41:10Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:40Z
dc.date.available2020-05-07T08:52:22Z
dc.date.available2020-08-28T06:41:10Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3025
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractSammendrag Problemstilling Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus bruker morfin til å smertelindre pasienter med symptomer på ekstremitetsfrakturer. “Kan paracetamol være like godt egnet som morfin for å smertelindre denne pasientgruppen prehospitalt?” Bakgrunn Med et økt antall eldre i befolkningen forventes behandling av ekstremitetsfrakturer i nær fremtid å bli en stor utfordring for helsevesenet. Sterke smerter er assosiert med ekstremitetsfrakturer, og er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsehjelp. Utilstrekkelig smertelindring kan føre til økt mortalitet og morbiditet. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å sammenfatte oppdatert forskning for å belyse denne problemstillingen. Metode Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie bestående av tre randomiserte kontrollerte studier som sammenligner morfin og paracetamol og et sammenligningsstudie som fokuserer på dosering av morfin. Videre presenterer vi en systematisk oversiktsartikkel som omhandler paracetamol. Databasene som er brukt i litteratursøk er PubMed, Cinahl, SveMed+. Cochraine, Embase, McMaster plus og MedLine. Resultat Både paracetamol og morfin er godt egnet til smertelindring av pasienter med symptomer på ekstremitetsfrakturer. I flere av studiene er det en klar sammenheng mellom administrert analgetikum og tidsaspektet når man målte smertereduksjonen. Det var ikke sammenfallende resultater i forskningen om det var morfin eller paracetamol som ga høyest behov for ytterligere smertelindring. Ingen av medikamentene ga alvorlige bivirkninger. Diskusjon / Avslutning På bakgrunn av at det er lite forskning på temaet er det vanskelig å konkludere om paracetamol er mer egnet enn morfin til smertelindring ved symptomer på ekstremitetsfrakturer. Vi mener det er behov for ytterligere forskning, fortrinnsvis på sårbare grupper. Det kan tenkes at resultatene da kunne gitt et mer helhetlig bilde i tråd med virkeligheten vi møter i vår arbeidshverdag
dc.language.isonb
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectEkstremitetsfraktur
dc.subjectMorfin
dc.subjectParacetamol
dc.subjectAnalgesi
dc.subjectPrehospital
dc.titleMedikamentell smertelindring prehospitalt - en sammenligning av morfin og paracetamol
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record